68
Images returned by

Taiga Aisaka, Toradora!, Toradora SOS! Kuishinbō Banbanzai, Toradora! OAV
Taiga Aisaka, Toradora!, Toradora SOS! Kuishinbō Banbanzai, Toradora! OAV
Taiga Aisaka, Toradora!, Toradora SOS! Kuishinbō Banbanzai, Toradora! OAV
Taiga Aisaka
Taiga Aisaka
Taiga Aisaka
Taiga Aisaka, Maid
Toradora!, Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji
Toradora!, Taiga Aisaka
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Toradora!, Ryuji Takasu, Taiga Aisaka
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Toradora!, Taiga Aisaka
Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji, Toradora!
Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Toradora!, Headphones, Taiga Aisaka
Toradora!, Ryuji Takasu, Taiga Aisaka, Minori Kushieda, Yusaku Kitamura, Ami Kawashima
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Taiga Aisaka, Toradora!
Toradora!, Taiga Aisaka
Simple Background, Taiga Aisaka
Taiga Aisaka, Christmas, Takasu Ryuuji, Toradora!, Majiang, Black Hair, Blush, Brown Eyes, Brown Hair, Long Hair, Scarf, Winter
Taiga Aisaka, Happy, Takasu Ryuuji, LOVE, Toradora!
Taiga Aisaka, Adorably Cute, Tsundere, Toradora!
Taiga Aisaka, Adorably Cute, Wallpaper, Tsundere, Toradora!
Taiga Aisaka, Sad, Tsundere, Adorably Cute, Toradora!
Taiga Aisaka, Kawaii, Wallpaper, Toradora!
Taiga Aisaka, Palmtop Tiger, Toradora!
Taiga Aisaka, Ami Kawashima, Minori Kushieda, Takasu Ryuuji, Yusaku Kitamura, Toradora!
Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji, Toradora!, Tsundere
Taiga Aisaka, Catching, Takasu Ryuuji, Falling, Brown Hair
Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji, Winter Coat, Toradora!, Couple, Snow, Kiss On The Cheek, Brown Hair
Taiga Aisaka, Flower, Ami Kawashima, Minori Kushieda, Brown Hair
Taiga Aisaka, School Uniform, Brown Eyes, Adorably Cute, Brown Hair
Taiga Aisaka, Sakura Petals, School Uniform, Adorably Cute, Blue Eyes, Cute, Blush, Brown Hair
Taiga Aisaka, Ten Oni Touri, School Uniform, Female, Skirt, Zettai Ryouiki, Thigh Highs, Toradora!, Brown Hair, Long Hair
Taiga Aisaka
Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji, Night, Toradora!, Night Sky, Female, Stars (Sky), Brown Hair, Long Hair, Male
Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji, Chiko (beroro), Toradora!, Brown Hair, Duo, Long Hair, Female, Laughing, Male, Open Mouth
Taiga Aisaka, Takasu Ryuuji, Male, Thigh Highs, Umbrella, Chiko (beroro), Brown Hair, Closed Eyes, Toradora!, Crouching, Duo, Female, Long Hair


12