10
Images returned by

Baka to Test to Shoukanjuu, Kouta Tsuchiya
Baka to Test to Shoukanjuu, Yoshii Akihisa, Sakamoto Yuuji, Kouta Tsuchiya, Kinoshita Hideyoshi
Baka to Test to Shoukanjuu, Kouta Tsuchiya
Baka to Test to Shoukanjuu, Yoshii Akihisa, Kouta Tsuchiya, Kinoshita Hideyoshi, Sakamoto Yuuji
Baka to Test to Shoukanjuu, Yoshii Akihisa, Sakamoto Yuuji, Kinoshita Hideyoshi, Kouta Tsuchiya
Baka to Test to Shoukanjuu, Kouta Tsuchiya
Baka to Test to Shoukanjuu, Kouta Tsuchiya
Kouta Tsuchiya, Baka to Test to Shoukanjuu
Kinoshita Hideyoshi, Sakamoto Yuuji, Yoshii Akihisa, Kouta Tsuchiya, Baka to Test to Shoukanjuu
Mutsurini, Kouta Tsuchiya, Short Hair, Blue Hair, Male, Camera, Baka to Test to Shoukanjuu