2
Images returned by

Kaze no Stigma, Kazuma Yagami
Ayano Kannagi, Kannagi Kazuma, Ren Kannagi, School Uniform, Weapons, Uniform, Long Hair, Red Hair, Sword, Short Hair, Kaze no Stigma, Brown Hair, Blonde Hair, Female, Male