7
Images returned by

Hanabusa Aidou, Ichijo Takuma, Akatsuki Kain, Ruka Souen, Shiki, Yuki Kuran, Zero Kiriyuu, Rima Tōya, Kaname Kuran, Senri Shiki, Vampire Knight
Hanabusa Aidou, Ichijo Takuma, Akatsuki Kain, Ruka Souen, Shiki, Yuki Kuran, Zero Kiriyuu, Vampire Knight, Rima Tōya, Senri Shiki, Kaname Kuran
Hanabusa Aidou, Ichijo Takuma, Yuki Kuran, Zero Kiriyuu, Senri Shiki, Akatsuki Kain, Kaname Kuran, Vampire Knight
Hanabusa Aidou, Akatsuki Kain, Blonde Hair, Orange Hair, Vampire Knight
Hanabusa Aidou, Ichijo Takuma, Akatsuki Kain, Studio Deen, School Uniform, Kaname Kuran, Blonde Hair, Four Males, Green Eyes, Male, Quartet, Short Hair, Tie, Vampire, Vampire Knight
Hanabusa Aidou, Akatsuki Kain, Ruka Souen, Studio Deen, Food, Blonde Hair, Blue Eyes, Brown Eyes, Female, Male, Short Hair, Trio, Vampire, Apple, White Background, Vampire Knight
Hanabusa Aidou, Studio Deen, Blonde Hair, Male, Short Hair, Vampire, Blue Eyes, Solo, Vampire Knight