2
Images returned by

Katanagatari, Meisai Tsuruga, Ginkaku Uneri
Katanagatari, Togame, Shichika Yasuri, Ginkaku Uneri