2
Images returned by

Gakkou Gurashi!, Yuki Takeya, Miki Naoki, Yuuri Wakasa, Kurumi Ebisuzawa
Gakkou Gurashi!, Megumi Sakura