7
Images returned by

Danganronpa - Kibō no Gakuen to Zetsubō no Kōkōsei The Animation, Danganronpa The Animation, Junko Enoshima
Danganronpa - Kibō no Gakuen to Zetsubō no Kōkōsei The Animation, Danganronpa The Animation, Monokuma
Danganronpa - Kibō no Gakuen to Zetsubō no Kōkōsei The Animation, Danganronpa The Animation, Monokuma
Danganronpa The Animation, Danganronpa - Kibō no Gakuen to Zetsubō no Kōkōsei The Animation, Celestia Ludenwerg
Danganronpa - Kibō no Gakuen to Zetsubō no Kōkōsei The Animation, Danganronpa The Animation, Kyōko Kirigiri, Monokuma, Makoto Naegi
Danganronpa The Animation, Danganronpa - Kibō no Gakuen to Zetsubō no Kōkōsei The Animation, Celestia Ludenwerg, Kyōko Kirigiri, Makoto Naegi, Sayaka Maizono, Junko Enoshima, Aoi Asahina, Byakuya Togami, Tōko Fukawa, Mondo Ōwada, Kiyotaka Ishimaru, Chihiro Fujisaki
Danganronpa - Kibō no Gakuen to Zetsubō no Kōkōsei The Animation, Danganronpa The Animation, Kyōko Kirigiri